Nâng hạng Chỉ số khởi sự kinh doanh: Đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu

Nâng hạng Chỉ số khởi sự kinh doanh: Đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu

03/03/2020 - 10:11
(BĐT) - Một nghị định của Chính phủ liên quan tới khởi sự kinh doanh đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) dự thảo, dự kiến ban hành vào giữa năm nay. Nghị định sẽ tích hợp liên thông các thủ tục hành chính với việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước qua kết nối điện tử. 
Môi trường kinh doanh tăng điểm nhưng tụt hạng

Môi trường kinh doanh tăng điểm nhưng tụt hạng

28/10/2019 - 10:00
(BĐT) - Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) vừa được Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 1,2 điểm (từ 68,6 lên 69,8 điểm), nhưng giảm 1 bậc xếp hạng chung (từ vị trí 69 xuống vị trí 70).