Bông Việt Nam có gì trước khi Vinatex thoái vốn?

Bông Việt Nam có gì trước khi Vinatex thoái vốn?

19/11/2019 - 09:00
(BĐT) - Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Bông Việt Nam (tương đương 55% vốn điều lệ).
Vinatex sẽ thoái toàn bộ vốn tại Bông Việt Nam

Vinatex sẽ thoái toàn bộ vốn tại Bông Việt Nam

18/11/2019 - 08:00
(BĐT) - Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 2,75 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Bông Việt Nam (tương đương 55% vốn điều lệ), giá khởi điểm 22.500 đồng/CP. Thời gian dự kiến thực hiện là quý IV/2019 hoặc quý I/2020. Nếu phiên đấu giá thành công, Vinatex sẽ thu về ít nhất gần 62 tỷ đồng.
Xuất khẩu xơ, sợi lo phụ thuộc Trung Quốc

Xuất khẩu xơ, sợi lo phụ thuộc Trung Quốc

22/08/2016 - 16:50
Hơn 53% tổng sản lượng nhóm hàng xơ, sợi dệt của Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc, nhưng dự báo sẽ chững lại và thừa hàng trong vài năm tới khi thị trường này cắt giảm nhập khẩu.