Bitcoin có thể tăng giá trong năm nay?

Bitcoin có thể tăng giá trong năm nay?

18/05/2018 - 11:53
(BĐT) - Theo ông Danny Masters, Chủ tịch CoinShares, Bitcoin sẽ tăng giá mạnh trong năm nay và chạm mức đỉnh cũ. Tuy nhiên để điều đó xảy ra, cấu trúc và vòng đời của hoạt động gọi vốn cho các dự án tiền ảo (ICO) cần phải tốt hơn.