Nhiều dấu hỏi từ việc dừng đấu giá Bawaco

Nhiều dấu hỏi từ việc dừng đấu giá Bawaco

25/12/2018 - 10:00
(BĐT) - “Dừng tổ chức đấu giá, đề nghị các nhà đầu tư tham gia đấu giá liên hệ các đại lý đấu giá nhận lại tiền cọc” là thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Cấp nước Bạc Liêu (Bawaco).