Nhà sản xuất thiên vị khi cấp ủy quyền bán hàng?

Nhà sản xuất thiên vị khi cấp ủy quyền bán hàng?

21/05/2018 - 10:00
(BĐT) - Vì không thể có được giấy phép bán hàng của nhà sản xuất nên mới đây một nhà thầu đã tuột mất cơ hội trúng thầu trong khi đã được mời vào thương thảo hợp đồng. Sau đó nhà thầu này đã “ngã ngửa” khi biết giấy phép đó đã được đại diện nhà sản xuất tại Việt Nam trao cho chính đối thủ cùng tham gia gói thầu.