Agrimeco làm ăn thua lỗ, gặp lắm chuyện lùm xùm

Agrimeco làm ăn thua lỗ, gặp lắm chuyện lùm xùm

25/06/2018 - 09:00
(BĐT) - Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (Agrimeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 được lập vào ngày 12/6/2018, theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2017, xuống chỉ còn 51,29 tỷ đồng. Trong khi đó, không ít rắc rối liên quan đến cổ đông nắm giữ số lượng lớn cổ phần.
SCIC thoái hết vốn khỏi AGRIMECO

SCIC thoái hết vốn khỏi AGRIMECO

09/11/2017 - 08:00
(BĐT) - SCIC sẽ bán đấu giá hết hơn 6,2 triệu cô phần (29% vốn điều lệ) của Tổng công ty Cơ điện Xây dựng (AGRIMECO) mà SCIC nắm giữ với giá khởi điểm 17.300 đồng/CP.