Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam phát triển DNNVV

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam phát triển DNNVV

25/05/2016 - 10:40
(BĐT) - Ngày 24/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp đoàn Hội đồng quản trị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC).