Điện lực Sơn La nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Điện lực Sơn La nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ

21/12/2017 - 08:00
(BĐT) - Theo báo cáo của Công ty Điện lực Sơn La, tính đến tháng 1/2018, khoảng 91% số hộ dân toàn tỉnh Sơn La sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia (253.096 hộ có điện trong tổng số 277.982 hộ dân); trong đó số hộ dân nông thôn là 209.454 hộ, chiếm 89,4% tổng hộ dân (209.454 hộ có điện trong tổng số 234.340 hộ dân).