Kiến nghị xong xin rút đơn

Kiến nghị xong xin rút đơn

17/09/2019 - 14:00
(BĐT) - Một nhà thầu vừa có đơn phản ánh, nhiều lần đến Công ty Điện lực Nam Định (bên mời thầu) để mua hồ sơ mời thầu (HSMT) một gói thầu được đấu thầu rộng rãi nhưng không thể mua được hồ sơ, bị cản trở khi muốn tiếp cận HSMT. Sau đó nhà thầu này cho biết đã mua được HSMT và xin “rút đơn kiến nghị”. 
Soi kết quả đấu thầu của các “ông lớn”: Tiết kiệm ít, vẫn thích chỉ định thầu

Soi kết quả đấu thầu của các “ông lớn”: Tiết kiệm ít, vẫn thích chỉ định thầu

21/03/2016 - 06:00
(BĐT) - Mặc dù chỉ định thầu là hình thức không có tính cạnh tranh, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt thấp, nhưng qua báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (TCT) cho thấy, hình thức này vẫn chiếm tỷ lệ rất cao, áp đảo so với các hình thức đấu thầu khác.