Đà Nẵng: Liên danh trúng thầu EPC Nhà máy Nước Hòa Liên

Đà Nẵng: Liên danh trúng thầu EPC Nhà máy Nước Hòa Liên

27/03/2020 - 10:00
(BĐT) - Được lựa chọn thực hiện Gói thầu EPC Nhà máy Nước Hòa Liên có quy mô hơn 1.000 tỷ đồng, Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 (SC5) - Công ty CP Sông Đà 9 - Công ty CP Nước và Xây dựng Đường Thành - Viện Thủy công vừa khởi công công trình.