ABG Thủ đô hút 200 tỷ từ trái phiếu

ABG Thủ đô hút 200 tỷ từ trái phiếu

20/12/2019 - 08:15
(BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP ABG Thủ đô đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 12/12 vừa qua.