Nâng hạng Chỉ số khởi sự kinh doanh: Đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu

Nâng hạng Chỉ số khởi sự kinh doanh: Đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu

03/03/2020 - 10:11
(BĐT) - Một nghị định của Chính phủ liên quan tới khởi sự kinh doanh đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) dự thảo, dự kiến ban hành vào giữa năm nay. Nghị định sẽ tích hợp liên thông các thủ tục hành chính với việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước qua kết nối điện tử. 
Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Thêm sức nóng cải thiện môi trường kinh doanh

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020: Thêm sức nóng cải thiện môi trường kinh doanh

07/01/2020 - 09:00
(BĐT) - Văn phòng Chính phủ dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một quyết định về cải thiện mạnh mẽ Chỉ số Khởi sự kinh doanh ngay trong năm nay. Đây là thông tin được nhấn mạnh tại cuộc họp giữa Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan sáng 6/1, tại Hà Nội. 
Tăng tốc cải cách Chỉ số khởi sự kinh doanh

Tăng tốc cải cách Chỉ số khởi sự kinh doanh

04/11/2019 - 10:00
(BĐT) - Mặc dù rất nỗ lực trong việc cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh, nhưng Báo cáo Doing Business 2020 vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố cho thấy, thứ hạng của Việt Nam có bước lùi so với các nền kinh tế khác.
Chỉ số khởi sự kinh doanh thăng hạng 19 bậc

Chỉ số khởi sự kinh doanh thăng hạng 19 bậc

02/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Theo Báo cáo Doing Bussines 2019 của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 104/190 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng 19 bậc so với năm 2018. 
Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

Cải thiện Chỉ số khởi sự kinh doanh ít nhất 40 bậc

25/06/2018 - 08:00
(BĐT) - Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) sẽ quyết tâm cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định, tăng xếp hạng chỉ số này lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng.