Sơn La: Thanh tra gói thầu trang phục kiểm lâm 2018

Sơn La: Thanh tra gói thầu trang phục kiểm lâm 2018

04/10/2018 - 14:00
(BĐT) - Đến thời điểm này, Gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2018 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu đã lựa chọn được nhà thầu.
Đấu thầu tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La: Một nhà thầu nộp 2 HSDT?

Đấu thầu tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La: Một nhà thầu nộp 2 HSDT?

31/08/2018 - 14:00
(BĐT) - Sau khi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La (Bên mời thầu) có văn bản thông báo Công ty CP May X19 là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được mở hồ sơ đề xuất tài chính, nhà thầu trong cuộc đã có đơn khiếu nại gửi Báo Đấu thầu và các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La