DPR: tháng 5, ước đạt gần 11 tỷ đồng lợi nhuận

DPR: tháng 5, ước đạt gần 11 tỷ đồng lợi nhuận

20/06/2016 - 09:05
Kết quả kinh doanh mà CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) vừa cập nhật cho thấy, trong tháng 5/2016, Công ty giao bán được 258,3 tấn mủ cao su, với giá bình quân 30,6 triệu đồng/tấn, ước đạt 36,8 tỷ đồng doanh thu, gần 11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.