Coinbase - tâm điểm cơn bão Bitcoin

Coinbase - tâm điểm cơn bão Bitcoin

08/12/2017 - 09:02
Số người dùng của sàn Coinbase đã tăng gấp đôi so với đầu năm, thậm chí cuối tháng 11, họ có lúc nhận tới 100.000 khách hàng mới một ngày.