Muốn hưởng lợi từ CMCN4.0, chất lượng thể chế phải thay đổi

Muốn hưởng lợi từ CMCN4.0, chất lượng thể chế phải thay đổi

27/04/2020 - 10:00
(BĐT) - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) được đánh giá sẽ đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế. Nhằm hiện thực hóa tiềm năng này, Dự thảo Chiến lược quốc gia về CMCN 4.0 đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến, trong đó, nhấn mạnh giải pháp trọng tâm là nâng cao chất lượng thể chế và năng lực xây dựng chính sách.
DNNN đã sẵn sàng đón cơ hội từ CMCN 4.0?

DNNN đã sẵn sàng đón cơ hội từ CMCN 4.0?

06/11/2019 - 10:00
(BĐT) - Tại Hội thảo “Mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp nhà nước trong CMCN 4.0: Thực trạng và kiến nghị chính sách” vừa diễn ra, nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) chỉ ra, mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong CMCN 4.0 ở mức độ trung bình. Nguyên nhân là họ đang gặp phải nhiều thách thức lớn trong hành trình số hóa.
Chủ động đón cơ hội từ CMCN 4.0

Chủ động đón cơ hội từ CMCN 4.0

22/07/2019 - 10:00
(BĐT) - Bên cạnh việc nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đến năm 2030 đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (KH&ĐT) đã và đang triển khai nhiều nội dung thiết thực liên quan đến cuộc cách mạng này, đưa khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Ứng dụng IoT: Doanh nghiệp thuận lợi nhiều hơn khó khăn

Ứng dụng IoT: Doanh nghiệp thuận lợi nhiều hơn khó khăn

12/04/2019 - 14:04
(BĐT) - Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) hứa hẹn sẽ mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) những cơ hội mới. IoT (Internet vạn vật) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc CMCN4.0. Đẩy mạnh ứng dụng IoT vào sản xuất giúp DN nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo, tăng sức cạnh tranh.