Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn: Khớp giá qua đấu thầu rộng rãi

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn: Khớp giá qua đấu thầu rộng rãi

07/04/2016 - 13:00
(BĐT) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn – Bên mời thầu vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho 11 phần thầu (từ phần số 01 – số 11) Gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho Dự trữ quốc gia năm 2016 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.