Đấu thầu ở huyện Cần Đước (Long An): 4 gói thầu chung 1 “kịch bản”

Đấu thầu ở huyện Cần Đước (Long An): 4 gói thầu chung 1 “kịch bản”

29/05/2018 - 10:00
(BĐT) - Gói thầu Trường THCS Mỹ Lệ sử dụng ngân sách huyện Cần Đước (Long An), được đấu thầu rộng rãi trong nước, do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Cần Đước làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng công nghệ mới làm bên mời thầu.