Liên danh Minh Anh - Thi Sơn trúng gói thầu 198 tỷ đồng tại Hà Nội

Liên danh Minh Anh - Thi Sơn trúng gói thầu 198 tỷ đồng tại Hà Nội

06/01/2020 - 08:00
(BĐT) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16I Thi công xây dựng kênh La Khê đoạn và đường giao thông 2 bên bờ kênh từ K0+799 ÷ K1+438 (từ cọc khảo sát T14+45m ÷ T28 tương ứng đoạn từ cầu Chùa Ngòi: cầu quy hoạch Đầm Khê) thuộc Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP. Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa).