Đấu giá 47,48 ha cây cao su tại Cao su Sông Bé

Đấu giá 47,48 ha cây cao su tại Cao su Sông Bé

21/12/2019 - 22:13
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công ty CP Cao su Sông Bé tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý gồm 47,48 ha cây cao su thanh lý tại lô 1/90, 2/90 (số lượng khoảng 20.636 cây) tại Nông trường Nha Bích với giá khởi điểm là 27,858 tỷ đồng.