Đấu thầu tại Đại học Đà Nẵng: Tư vấn thừa nhận có sai sót

Đấu thầu tại Đại học Đà Nẵng: Tư vấn thừa nhận có sai sót

08/03/2019 - 14:00
(BĐT) - Báo Đấu thầu đã có bài viết “Đấu thầu tại Đại học Đà Nẵng: Nên xem lại kết quả lựa chọn nhà thầu” nêu phản ánh của nhà thầu liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, nội dung hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 
Đấu thầu tại Đại học Đà Nẵng: Nên xem lại kết quả lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu tại Đại học Đà Nẵng: Nên xem lại kết quả lựa chọn nhà thầu

04/03/2019 - 10:00
(BĐT) - Báo Đấu thầu nhận được phản ánh về công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Nhà thầu phản ánh cho rằng hồ sơ mời thầu (HSMT) đưa ra nhiều tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh. Gói thầu này vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT).
Gói thầu nhà đa năng ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên: Chỉ định nhà thầu thay thế nhà thầu vi phạm

Gói thầu nhà đa năng ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên: Chỉ định nhà thầu thay thế nhà thầu vi phạm

29/08/2018 - 14:00
(BĐT) - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (Chủ đầu tư) vừa thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây lắp hạng mục Nhà đa năng (phần khối lượng công việc còn lại chưa thực hiện của Hợp đồng số 18/2016/HĐXD đã được chấm dứt) thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cụm công trình: Nhà làm việc - Nhà đa năng - Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.