Dự án cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn: Liệu có hoàn thành trong năm 2020?

Dự án cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn: Liệu có hoàn thành trong năm 2020?

24/04/2020 - 14:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án 7 (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh. Trước đó, cuối năm 2019, 2 gói thầu xây lắp khác thuộc Dự án đã được khởi công. Dự án còn 2 gói thầu xây lắp chưa được Bên mời thầu lựa chọn xong nhà thầu, trong khi kế hoạch hoàn thành là cuối năm 2020.