Thanh Sơn - Thái Dương trúng gói thầu 109 tỷ đồng tại Quảng Nam

Thanh Sơn - Thái Dương trúng gói thầu 109 tỷ đồng tại Quảng Nam

05/02/2020 - 14:00
(BĐT) - Ngày 4/2/2020, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thanh Sơn - Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương (gọi tắt là Liên danh Thanh Sơn - Thái Dương) bắt đầu thi công Gói thầu Xây lắp công trình đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bùi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Gói thầu hơn trăm tỷ đồng này trước đó từng bị kiến nghị về việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) chưa chính xác.
Gần 50 tỷ đồng xây trụ sở Huyện ủy Bắc Trà My

Gần 50 tỷ đồng xây trụ sở Huyện ủy Bắc Trà My

25/11/2019 - 08:00
(BĐT) - Từ năm 2019 - 2023, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư Dự án Xây dựng công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Bắc Trà My. Tổng mức đầu tư Dự án là 49,176 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 25 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách huyện.