Gần 50 tỷ đồng xây trụ sở Huyện ủy Bắc Trà My

Gần 50 tỷ đồng xây trụ sở Huyện ủy Bắc Trà My

25/11/2019 - 08:00
(BĐT) - Từ năm 2019 - 2023, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đầu tư Dự án Xây dựng công trình trụ sở làm việc Huyện ủy Bắc Trà My. Tổng mức đầu tư Dự án là 49,176 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh là 25 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách huyện.