Bà Hà Thị Minh Hạnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Bà Hà Thị Minh Hạnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

22/04/2016 - 16:56
Ngày 21/4, tại kỳ họp lần thứ 17 (bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã bầu bà Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2011-2016.