Chọn xong nhà thầu nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã

Chọn xong nhà thầu nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã

07/01/2020 - 08:07
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu (GT) Thi công xây dựng đoạn tuyến Km18+600 - Km57+00 và đoạn vuốt nối (Km57+00 - Km58+760) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600) - Giai đoạn 2.
Bắc Kạn chỉ định nhà đầu tư 2 dự án khu dân cư

Bắc Kạn chỉ định nhà đầu tư 2 dự án khu dân cư

05/11/2019 - 08:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai. Dự án có tổng chi phí thực hiện 129 tỷ đồng, trong đó sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 94,9 tỷ đồng. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 6,53 ha. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 24 tháng. Theo Kế hoạch được duyệt, Dự án này sẽ được chỉ định nhà đầu tư.
Dự án Mở rộng, nâng cấp Đường tỉnh 254 tại Bắc Kạn: Xử phạt thành viên Tổ chuyên gia chấm thầu

Dự án Mở rộng, nâng cấp Đường tỉnh 254 tại Bắc Kạn: Xử phạt thành viên Tổ chuyên gia chấm thầu

06/08/2019 - 10:00
(BĐT) - Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân thuộc Tổ chuyên gia chấm thầu 2 gói thầu (số 19 và 20) của Dự án Mở rộng, nâng cấp Đường tỉnh 254 vì đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của các nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu (HSMT).