Đấu giá thanh lý tài sản máy móc thiết bị

Đấu giá thanh lý tài sản máy móc thiết bị

01/11/2016 - 00:00
(BĐT) - Công ty CP ĐT và XD số 4 thông báo rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài Công ty về việc thanh lý tài sản là máy móc thiết bị thuộc sở hữu của Công ty CP ĐT và XD số 4 đợt này bao gồm các thiết bị máy móc sau: