Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

18/11/2019 - 09:46
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất chợ Tấn Tài (cũ), phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (cho thuê quyền sử dụng đất 50 năm để thực hiện dự án đầu tư, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý vào ngày 20/12/2019 như sau: