Sai phạm trong quản lý thị trường tại Hòa Bình

Sai phạm trong quản lý thị trường tại Hòa Bình

20/07/2016 - 10:00
(BĐT) - Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa chỉ ra nhiều sai phạm qua thanh tra tại Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hòa Bình và các Đội QLTT trực thuộc. Trong đó, đáng chú ý là có trường hợp không vi phạm vẫn bị xử phạt, vi phạm nhỏ nhưng lại áp dụng hình thức xử phạt lớn, trong khi có trường hợp lại được “nương nhẹ” trong xử phạt.