Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội

Giảm mạnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội

19/10/2018 - 10:02
(BĐT) - Sáng ngày 18/10, Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc, khảo sát thực tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.