Liên danh trúng gói thầu hơn 747 tỷ tại Than Cọc Sáu

Liên danh trúng gói thầu hơn 747 tỷ tại Than Cọc Sáu

20/01/2020 - 08:22
(BĐT) - Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin vừa lựa chọn Liên danh Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Quang Minh - Công ty TNHH HHC Việt Nam - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh - Công ty CP Hoàng Trường là nhà thầu trúng Gói thầu số 03 Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ thuộc Dự án Công trình Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020.