Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Vietjet chia tiếp 10% cổ tức bằng tiền mặt

Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Vietjet chia tiếp 10% cổ tức bằng tiền mặt

09/04/2019 - 15:48
(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet (HoSE:VJC) Vietjet vừa công bố sẽ tiếp tục tạm ứng 542 tỷ đồng chi trả cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/4/2019, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/4/2019. Như vậy cổ tức mà cổ đông nhận được bằng tiền cho năm tài chính 2018 lên tới 30%, tương ứng số tiền gần 1.625 tỷ đồng.