Tìm nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Tìm nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu

13/01/2016 - 14:00
(BĐT) - Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương đã đề xuất các biện pháp để ứng phó ngay trong năm 2016, trong đó trọng tâm là vấn đề phân bổ nguồn lực và quy hoạch nguồn nước.
Hỗ trợ 1.072 tỷ đồng cho các dự án cấp bách

Hỗ trợ 1.072 tỷ đồng cho các dự án cấp bách

07/01/2016 - 09:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 1.072  tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 cho các địa phương và Bộ Giao thông vận tải để thực hiện dự án đê, kè, khắc phục hậu quả thiên tai, dự án an ninh quốc phòng và dự án quan trọng khác.