Ngày 13/1/2020, đấu giá tàu biển Quang Minh Star tại TP. Hải Phòng

Ngày 13/1/2020, đấu giá tàu biển Quang Minh Star tại TP. Hải Phòng

24/12/2019 - 10:27
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2020 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên ủy quyền như sau:
TP. HCM: Sẽ nêu tên thường xuyên doanh nghiệp nợ thuế từ 2016

TP. HCM: Sẽ nêu tên thường xuyên doanh nghiệp nợ thuế từ 2016

17/12/2015 - 16:18
Từ năm 2016, thông tin các doanh nghiệp nợ thuế tại cơ quan hải quan sẽ bị nêu tên thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đây là thông tin do Phòng Thuế xuất khẩu, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trước tình trạng các doanh nghiệp ì ạch, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian qua.