Hà Nam sơ tuyển Dự án Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn

Hà Nam sơ tuyển Dự án Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn

13/12/2019 - 08:00
(BĐT) - Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam (bên mời thầu) vừa cho biết, từ ngày 16/12/2019 - 16/1/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên.
Hà Nam sơ tuyển Dự án Khu đô thị phía Đông Đồng Văn

Hà Nam sơ tuyển Dự án Khu đô thị phía Đông Đồng Văn

05/12/2019 - 08:00
(BĐT) - Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam cho biết, từ ngày 9/12/2019 đến ngày 9/1/2020, sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị phía Đông Đồng Văn thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên.