Đấu thầu mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV

Đấu thầu mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV

23/03/2020 - 08:00
(BĐT) - Dự kiến, trong quý I/2020, Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Mua sắm thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV thuộc Dự án Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối STB B2C AndroidTV phục vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ MyTV năm 2020.