(BĐT) - Công ty CP Xây dựng T.C.O.N.S vừa được công bố trúng Gói thầu XL-02 Thi công xây dựng nhà kho số 25 và đường bãi xung quanh kho thuộc Dự án Đầu tư xây dựng kho hàng số 24 và số 25 khu dịch vụ Long Bình. Giá trúng thầu là 115,723 tỷ đồng, giảm 6,054 tỷ đồng so với giá gói thầu (4,9%).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tham dự Gói thầu XL-02 có 2 nhà thầu, trong đó Công ty CP Xây dựng U&I bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Đây là gói thầu thứ hai mà Công ty CP Xây dựng T.C.O.N.S trúng thầu tại dự án này. Trước đó, vào tháng 7, Nhà thầu được chọn thực hiện Gói thầu XL-01 Thi công xây dựng nhà kho số 24 và đường bãi xung quanh kho với giá là 115,707 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư xây dựng kho hàng số 24 và số 25 khu dịch vụ Long Bình do Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 268,939 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Dự án sử dụng từ vốn tự có, vốn ứng trước của khách hàng và vốn vay của Công ty.