(BĐT) - Ngày 5/7 tới, Công ty CP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã chứng khoán: SVT) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm tài chính 2021.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 3,47 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty còn gần 58,24 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 30,22 tỷ đồng, giảm 21,91% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt tăng trưởng 21% và 16,1%, tương ứng đạt 5,34 tỷ đồng và 5,12 tỷ đồng.

Kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành 19,88% kế hoạch doanh thu và 21,36% chỉ tiêu lợi nhuận.