(BĐT) - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa lựa chọn được nhà thầu thực hiện Gói thầu TH2021-VT01 Mua than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 giai đoạn 2021 - 2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, SUEK AG trúng thầu với giá 9.133,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Thời gian thực hiện hợp đồng là 21 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Theo Bên mời thầu (BMT), Gói thầu có giá 10.055,6 tỷ đồng, sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Nhà máy. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trong số 2 nhà thầu bị loại, Nhà thầu Consortium NPHC không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT) về năng lực, kinh nghiệm; còn Liên danh Welhunt - Dong Bac có giá dự thầu xếp thứ 2. Hợp đồng đã được ký kết.

Theo kế hoạch cung cấp than cho Nhà máy, khối lượng than cơ sở cung cấp theo Hợp đồng là 3.200.000 tấn. Với việc áp dụng hợp đồng đơn giá điều chỉnh trong bối cảnh giá than trên thế giới tăng cao, BMT nhấn mạnh, “cái khó” đang đẩy về phía Chủ đầu tư. Trong khi đó, đại diện SUEK AG tại Hà Nội khẳng định, Nhà thầu sẵn sàng về nguồn cung để đảm bảo thực hiện Gói thầu đúng tiến độ, chất lượng.

Được biết, trước khi trúng gói thầu nêu trên, SUEK AG liên danh với 2 nhà thầu khác trúng một gói thầu cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 trị giá 11.965,3 tỷ đồng.