Tên lửa Tomahawk Mỹ sử dụng để không kích căn cứ Syria có tầm bắn lên tới 2.500 km và có thể mang đầu đạn nặng hơn 450 kg.