(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến rộng rãi cho Dự thảo Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để thay thế cho Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 6/9/2013 của Thống đốc NHNN.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự thảo Thông tư gồm 7 chương, 64 điều quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu; phát hành, quản lý và thanh toán trái phiếu đặc biệt, trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC.

Đáng chú ý, tại Điểm c Khoản 1 Điều 18 Dự thảo Thông tư được sửa đổi, bổ sung nội dung: khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu phải hợp pháp và có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ. Việc sửa đổi này nhằm quy định rõ ràng để các đơn vị thực hiện thống nhất, đúng quy định.