(BĐT) - Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình VNEEP3) diễn ra ngày 26/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả còn tồn tại ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành còn cao, nhất là ngành công nghiệp (ảnh: MOIT)

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành còn cao, nhất là ngành công nghiệp (ảnh: MOIT)

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù thời gian qua, tiết kiệm năng lượng (TKNL) đã đạt được kết quả, song cũng còn các khó khăn. Trong đó, tiêu hao năng lượng/đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành còn cao, nhất là ngành công nghiệp cao hơn 1,3 - 1,6 lần so với các quốc gia trong khu vực. Tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả còn tồn tại ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương… Vì vậy, Chương trình VNEEP3 thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng và tổ chức thực hiện công tác TKNL.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương với trách nhiệm là cơ quan chủ trì đồng thời là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thiện khung kế hoạch, hệ thống pháp lý, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương từng bước đẩy mạnh TKNL trong các ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển bền vững.

Để triển khai Chương trình, Bộ Công Thương đã soạn thảo trình Chính phủ Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình và Quy chế xây dựng, tuyển chọn đơn vị thực hiện Chương trình; đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 21/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…