• Phê duyệt có điều kiện vắc xin Spikevax phòng Covid-19

    29/06/2021 20:31

    (BĐT) -  Bộ Y tế vừa phê duyệt có điều kiện vắc xin Spikevax (tên khác là Covid-19 Vaccine Moderna) cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam đề xuất.

chuyên đề

Kết nối đầu tư