(BĐT) - Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn 3 (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ đê hữu sông Đào (bến phà Kinh Lũng) đến Quốc lộ 10 tỉnh Nam Định thuộc Dự án Xây dựng Tỉnh lộ 485B đoạn từ đê hữu sông Đào đến Quốc lộ 21B tỉnh Nam Định.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Công ty CP Sông Đà Hà Nội; Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong; Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E và C. Sau khi tiến hành đánh giá HSDT của các nhà thầu, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong không đạt về tài chính; Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E và C không đạt về kỹ thuật. Công ty CP Sông Đà Hà Nội được công bố trúng thầu với giá trúng thầu 127,341 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 6,2%. Nhà thầu sẽ thực hiện Gói thầu trong thời gian 23 tháng.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, tại dự án này, tháng 7/2019, Sông Đà Hà Nội từng trúng Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ Quốc lộ 10 đến Quốc lộ 21B với giá trúng thầu 286,1 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 0,6%. 2 nhà thầu khác tham gia nộp HSDT gói thầu này là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Đại Phong; Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường không được lựa chọn do không đạt về tài chính.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố, từ năm 2016 đến nay, Sông Đà Hà Nội được công bố trúng thầu 6 gói thầu xây lắp đều trên địa bàn tỉnh Nam Định.