(BĐT) - Công ty CP Sông Đà 505 vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến tổng doanh thu, thu nhập khác hợp nhất đạt 554 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 41,5 tỷ đồng giảm khoảng 10 tỷ đồng so với 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, Công ty đã thực hiện chủ trương chuyển dịch từ thi công sang đầu tư thủy điện khi thị trường xây dựng thủy điện thưa dần. Các nhà máy thủy điện Công ty đầu tư đã đi vào vận hành ổn định, có lãi như Thủy điện Nậm Bụm 1, Thủy điện Sông Ông… Hiện, Công ty đang gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ tại một số dự án đã hoàn thành.