(BĐT) - Theo UBND tỉnh Sơn La, trong năm 2018, tỉnh Sơn La đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 3.682 gói thầu, tổng giá các gói thầu là 3.081 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.955 tỷ đồng. Như vậy, qua công tác lựa chọn nhà thầu tiết kiệm được 125,9 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 4,09%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, tỉnh Sơn La áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước với 348 gói thầu, tổng giá gói thầu là 2.198 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 2.111 tỷ đồng, giảm giá 86 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,9%). Hình thức chỉ định thầu áp dụng với 2.617 gói thầu có tổng giá gói thầu là 455,4 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 455,138 tỷ đồng, tiết kiệm được 10,3 tỷ đồng (tỷ lệ tiết kiệm đạt 2,26%).

UBND tỉnh Sơn La cho biết, qua kết quả kiểm tra cho thấy, về trình tự thủ tục, thời gian đấu thầu cơ bản được các đơn vị thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, cũng phát hiện và chấn chỉnh một số hạn chế như đăng tải thông tin về đấu thầu còn chậm, không đầy đủ nội dung, không ghi rõ loại hợp đồng trong hợp đồng, thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển không tuân thủ theo quy định, báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu còn chưa đầy đủ,…

Tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.