(BĐT) - Thực hiện Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu năm 2020, từ đầu năm tới nay, tỉnh Sơn La đã giải phóng mặt bằng được 65,26/94,4 ha, đạt 69,13% diện tích theo kế hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tỉnh đã tổ chức đấu giá thành công 11,76 ha đất, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 187 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, năm 2020, tỉnh Sơn La dự kiến giao đất, đấu giá quyền sử dụng 155 khu đất, tổng diện tích 94,4 ha. Hiện có 60 khu đất, diện tích 53,4 ha, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, xây dựng hạ tầng trước khi đấu giá.

Đối với 24 khu đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp, xử lý theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, các huyện, thành phố, các đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng tài sản đang thực hiện theo phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định. Ngoài ra, 64 khu đất đang tiếp tục được thực hiện giải phóng mặt bằng.