(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa chủ trì buổi họp với các đơn vị trong Bộ để bàn về khung định hướng làm cơ sở lập Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi họp về khung định hướng làm cơ sở lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Trương Gia

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi họp về khung định hướng làm cơ sở lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Trương Gia

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc triển khai tổ chức lập QHTTQG thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là vấn đề lớn, phức tạp, lần đầu tiên làm trong khi kinh nghiệm chưa có, kinh nghiệm quốc tế cũng rất ít và khác nhau. Tuy nhiên, việc có được QHTTQG là rất quan trọng để xác định “đường đi” của đất nước, phân bổ không gian theo các định hướng, chiến lược phát triển qua các thời kỳ.

Bộ trưởng yêu cầu khung định hướng phải được chuẩn bị kỹ càng, thận trọng nhưng vẫn phải đảm bảo nhanh để các quy hoạch cấp dưới khác dựa vào để làm, hoặc nếu các quy hoạch cấp dưới đã ra đời trước thì cũng căn cứ vào khung định hướng này để điều chỉnh cho phù hợp.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề xuất trong khung định hướng như: quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 104 triệu người; đến năm 2050 khoảng 110 triệu người; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021 - 2030; khoảng 5,5 - 6%/năm giai đoạn 2031 - 2050; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; đến năm 2050 đạt khoảng 20.000 - 22.000 USD; Tỷ lệ dân số đô thị đến năm 2030 đạt trên 50%, đến năm 2050 đạt khoảng 80%.

Đơn vị tư vấn cũng đề xuất 6 định hướng ưu tiên phát triển theo ngành, lĩnh vực và 3 định hướng ưu tiên phát triển theo lãnh thổ.