(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa có chỉ đạo mới nhất về việc chuẩn bị đưa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu sớm chủ động, hoàn thiện và ban hành các đề án, quy chế, văn bản theo thẩm quyền, hoàn thiện Kế hoạch hành động. Đồng thời, khẩn trương xây dựng Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trình tự, thủ tục, trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan khi thực hiện chuyển giao các tập đoàn, tổng công ty về Ủy ban...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về việc Ủy ban tiếp nhận trụ sở làm việc tại số 8 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện việc giao bổ sung biên chế công chức năm 2018 cho Ủy ban và đề xuất phương án điều chuyển biên chế công chức theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban, báo cáo Thủ tướng xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.