Công ty thừa nhận sẽ phải trích lập dự phòng lỗ tỷ giá chưa thực hiện nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu nhưng vẫn có thể vượt kế hoạch lãi 118,5 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (Mã: STK) cho biết 8 tháng doanh thu đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 29% cùng kỳ năm trước và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm. Công ty chưa cập nhật được số liệu lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên theo con số 7 tháng, Sợi Thế Kỷ ghi nhận lãi 99 tỷ đồng, tương ứng 79% kế hoạch năm.

Sợi Thế Kỷ đạt doanh thu 1.605 tỷ đồng sau 8 tháng, tăng 29% cùng kỳ năm trước ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu, sản phẩm sợi recycled (sợi tái chế) chiếm 12%, đạt 197,8 tỷ đồng và gấp 4,4 lần cùng kỳ. Sợi Thế Kỷ cho biết vì khai thác xu hướng “green fashion” (thời trang xanh), doanh số bán sợi recycled đã tăng bình quân khoảng 43% trong những tháng gần đây so với nửa đầu năm. Công ty ước tính nhu cầu sợi recycled sẽ bùng nổ trong quý IV và sẽ đạt doanh thu 335,6 tỷ đồng cả năm.

Sợi Thế Kỷ còn cho biết có khả năng phải trích lập dự phòng lỗ tỷ giá chưa thực hiện nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu nhưng công ty vẫn dự báo kết quả kinh doanh nửa cuối năm sẽ tích cực và có thể vượt kế hoạch lợi nhuận (kế hoạch 118,5 tỷ đồng).

Theo NDH