(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2016, tỉnh này thực hiện 1.038 gói thầu với tổng giá gói thầu là 1.849.357 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.774.520 triệu đồng, chênh lệch 74.837 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,05%.
Sóc Trăng chưa có gói thầu nào thực hiện đấu thầu qua mạng

Đáng chú ý, trong số 1.038 gói thầu, đấu thầu rộng rãi trong nước chiếm 167 gói thầu, trong khi chỉ định thầu lên đến 745 gói thầu.

Ngoài ra, theo kết quả tổng hợp báo cáo của các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn Sóc Trăng, đến nay, địa phương này chưa có gói thầu nào thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Sở KH&ĐT Sóc Trăng cũng cho biết, năm 2016, Tỉnh đã nhận được 2 đơn vị kiến nghị, giải quyết thắc mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Các kiến nghị đã được UBND Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu giải quyết thỏa đáng cho nhà thầu theo quy định.